A laboratórium tevékenységének teljes műszaki területe

Takarmány, takarmány-alapanyag, -adalékanyag, előkeverék, takarmánykeverék, teljes értékű takarmány, kiegészítő takarmány, ásványi takarmány, tejpótló takarmány, szálas- és tömegtakarmány érzékszervi, fizikai és kémiai vizsgálata és energiaszámításai.

Az akkreditálás műszaki területe:

  • Takarmányok és alapanyagaik érzékszervi, fizikai, kémiai laboratóriumi vizsgálata és energiaszámításai;
  • Olajmagvak nedvesség és olajtartalom meghatározása;
  • Takarmányok vizsgálati mintáinak előkészítése.

A vizsgálatok jellege

  • Érzékszervi vizsgálatok
  • Klasszikus analitikai (pl. gravimetria, térfogatos analízis) vizsgálatok
  • Színképzésen alapuló spektrofotometriás módszerek
  • Atomabszorpciós makro-és mikroelem vizsgálatok
  • Kromatográfiás (gázkromatográfiás, folyadékkromatográfiás, ioncserés oszlopkromatográfiás) vizsgálatok