Légszáraz állapotú takarmányminták vizsgálata esetén ( tápok, keveréktakarmányok, koncentrátumok, premixek, szemes takarmányok stb.) az adott tétel megmintázásakor a tétel több pontjából vett minták összekeverése után nyert tételmintából homogenizálás és szabályos mintacsökkentés után kapott minimum 0,5 kg maximum 1.0 kg tömegű laboratóriumi mintát kell a laboratóriumba eljuttatni.
A laboratórium a minta teljes mennyiségét homogenizálja és vizsgálatra előkészíti (darálás) ezzel előállítva az un. vizsgálati mintát, amelyet a vizsgálatok elvégzése után még két hónapig megőriz.
Széna –szalmafélék mintázásánál szintén elegendő 0,5 kg reprezentatív minta behozatala.
Nagyobb nedvességtartalmú takarmányok (szilázs, szenázs, répaszelet, vályúminta stb.) esetében a több helyről vett tételminták homogenizálása és mintacsökkentés után elegendő 1 kg mintát behozni. Romlékony minták esetében a laboratórium a vizsgálatra előkészített, megszárított, megdarált ) mintát őrzi meg.
Légszáraz, alacsony zsírtartalmú minták vételezésére alkalmas a papírzacskó, amelyet el kell látni a minta azonosítására alkalmas feliratozással. Ha lehetséges, a laboratórium az eredeti mintatároló zacskót is megőrzi a minta tárolásának időtartamáig.
Nagyobb nedvességtartalmú (nagyobb zsírtartalmú ) romlékony mintákat (silók, szenázsok, vályuminták stb) nylon zacskóban vagy más nedvességtartó edényben tömörítve, lehetőleg a mintavétel napján, vagy hűtőtáskában tárolva minél előbb el kell juttatni a laboratóriumba. A laboratórium ezen minták vizsgálatát azonnal megkezdi.
Folyékony minták vizsgálata esetén 0,5 liter elegendő a vizsgálatok elvégzéséhez.
Laboratóriumunk rendelkezik széna, szalma bálák, kazlak erjesztett takarmányok mintavételezésére alkalmas helyszíni mintavevő eszközökkel (mintafúróval, motoros áramfejlesztővel, egyéb mintavevő eszközzel felszerelt gépkocsi), ezért megfelelő mintaszám (szervezett útvonal ) esetén vállaljuk az árjegyzékben feltüntetett áron a minták begyűjtését.
Fontosabb mintavételi szabványok:

MSZ 6884-2:1994 Takarmányvizsgálati módszerek.Mintavétel
MSZ EN ISO 6497: 2005 Takarmányok. Mintavétel (ISO 6497:2002)
MSZ 6978:1988 Mintavétel a takarmányok mikrobiológiai vizsgálatához