A laboratóriumot hat Pápa környéki mezőgazdasági termelőszövetkezet 1967-ben hozta létre elsősorban saját talaj, takarmány és vérvizsgálati igényük kielégítése céljából. Az így kialakult, gazdálkodásában is önálló közös vállalat tevékenységi köre kibővült takarmánygyártással és takarmányozási szaktanácsadással.

Az Állattenyésztési Szolgáltató Közös Vállalat néven ismertté vált cég 1991-ben Pápai Állattenyésztési és Kereskedelmi Részvénytársaság – PÁKER Rt – néven részvénytársasággá alakult.

A MEZŐLABOR Kft a PÁKER Rt-ből kiválva, annak részleges jogutódjaként 2002 júniusában jött létre, amely mint önálló jogi személy a gazdálkodó szervezetek működését szabályozó Gazdasági Törvény előírásai szerint gazdasági és jogi felelősséggel működik.

A Kft. Laboratóriuma termelőktől, forgalmazóktól és felhasználóktól független vizsgáló szervezeti egység. Feladata és felelőssége a vizsgálati tevékenység megfelelő színvonalú végzése, összhangban az MSZ EN ISO/IEC 17025 : 2005 szabvány követelményrendszerével, a vevők elvárásaival és a hatósági előírásokkal.

A cég 100%-ban magyar tulajdonban van.