Minőségpolitikai és pártatlansági nyilatkozat

Kinyilvánítom, hogy a MEZŐLABOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Laboratórium (továbbiakban Laboratórium) vezetése elkötelezett a vevői igényeket maradéktalanul kielégítő, pártatlan, a jó szakmai gyakorlatnak és a megállapított módszereknek megfelelő vizsgálatok végzése mellett.
Kinyilvánítom, hogy a Laboratórium tevékenysége megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2018 szabvány előírásainak, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság követelményeinek, a vevők igényeinek, valamint a szabályozó hatóságok előírásainak. A Laboratórium a MEZŐLABOR KFT-n belül önálló, független szervezeti egység, a vállalat vevőivel tudomásom szerint sem nekem sem a Laboratórium személyzetének érdekösszeférhetetlenséget okozó kapcsolat nem áll fenn.
Ennek érdekében kiadtam az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2018 szabványnak megfelelő Minőségirányítási Rendszer dokumentációját, amely előírja a Laboratórium szervezetén belül kialakított tevékenységi köröket, a közöttük lévő kapcsolatot, a vizsgálatok korszerűségét, minőségét és megbízhatóságát szavatoló módszertani, ügyrendi és minőségirányítási kérdéseket.
A Laboratórium valamennyi munkatársa szabályozott feltételek között, egyértelműen meghatározott feladatokat lát el. Felelősséggel tartoznak munkájuk minőségéért, és ehhez megfelelő körülményekkel, technikai feltételekkel, képzettséggel és hatáskörrel rendelkeznek.
Minőségpolitikai céljaink megvalósítása érdekében kinyilvánítom elkötelezettségemet a pártatlanság iránt, nem engedem, hogy kereskedelmi, pénzügyi vagy más nyomás veszélyeztesse a pártatlanságot. Ennek érdekében a laboratórium minden dolgozójától megkövetelem a részrehajlástól, előítéletektől és egyoldalúságtól mentes, semleges, tisztességes, elfogulatlan, igazságos és kiegyensúlyozott munkavégzést.
Az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2018 szabvány előírásainak megfelelő Minőségirányítási Rendszer fenntartásáért és eredményességének folyamatos fejlesztéséért biztosítom:

  • A feladatnak megfelelő szakképzettségű és létszámú, a vizsgálatok szempontjából pártatlan, a bizalmas ügykezelés szabályait ismerő és betartó személyzetet.
  • A Laboratórium dolgozóinak tervezett és folyamatos továbbképzéséhez szükséges feltételeket.
  • A vizsgálati módszerek és eljárások fejlődésének folyamatos nyomon követését, a korszerű, naprakész ismeretek elsajátítását és bevezetését a Laboratórium tevékenységébe.
  • A műszer- és eszközfejlesztést a vizsgálati követelmények változásainak megfelelően
  • A mérő- és vizsgáló berendezések, eszközök karbantartási, hitelesítési és kalibrációs feltételeit.
  • A vizsgálatok műszaki követelményeihez megfelelő vizsgálati környezetet.
  • A Laboratórium Minőségirányítási Rendszerének folyamatos felügyeletét és rendszeres belső ellenőrzéseken a kockázatok és lehetőségek feltárásán alapuló, valamint a jogszabályi változások által megkövetelt folyamatos továbbfejlesztését.

Gondoskodom arról, hogy a személyzet részleteiben ismerje, és mindenkor kövesse a Minőségirányítási Kézikönyvben, illetve az ahhoz kapcsolódó, Minőségirányítási Eljárásokban, Munkautasításokban dokumentált Minőségirányítási Rendszer előírásait, azonosuljon a Laboratórium minőségpolitikai célkitűzéseivel, munkájával járuljon hozzá a Laboratórium megbízható működéséhez, a vevők igényeinek maradéktalan kielégítéséhez.

Simon Ákos
Ügyvezető